Начало

Управителен съвет


СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЗП

Пламен Таушанов – Председател на Управителния съвет на БАЗП

Един от учредителите на организацията през 2002г. Адвокат в САК, магистър по право, магистър по педагогика, магистър по спортен мениджмънт; експерт по медицинско право, медицински инциденти, лекарски грешки; експерт в областта на спорта и здравето, спорт за всички, реализирал различни европейски проекти в България за спортуване на деца, ученици и граждани в свободното им време; здравословен начин на живот и отслабване, нарушен метаболизъм; превенция на заболявания и алкохолни и наркотични зависимости и др.

Участва в работната група по изработването на закона за здравето 2002-2003г.

Участие в разработване на първия законопроект за правата на пациентите, внесен в Народното събрание от Коалиция за България през 2002 г.; както и законопроектите през 2009 г., внесен от НДСВ и последен проект на закон за правата на пациентите, внесен от ГЕРБ през 2012 г.

През 2005 г., с УС на БАЗП участва в изграждане на областна структура на БАЗП (от журналисти, адвокати, лекари-експерти и пациенти по вид заболявания) и координиране на дейността й на национално ниво и кандидатстване на БАЗП през ноември, 2005 г. за приемане в Събранието на представителите и в ръководството на НЗОК в съответствие с чл. 7 на ЗЗО. и приемането ни през 2010г. за национално призната пациентска организация от МЗ и потвърдено през 2011 г.

От 2007 г. организира за първи път в РБългария провеждане на „Европейски ден на пациента” на 18 Април едновременно в 27-те страни-членки на Европейския съюз до 2017 г. включително.

Автор на идеята от 2009 г. представена в публичното пространство за създаване на фонд за обезщетения на увредени и заразени пациенти по подобие на френския модел - ONIAM. Предлагал е на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи, ВКС, Висшия адвокатски съвет и Главния прокурор нормативни промени в Досъдебното производство и съдебно-медицинските експертизи.

Организира и участва в основната дейност на асоциацията от учредяването й от 2002 г. досега, включително и създава предпоставки и реализиране на диалог със съсловните организации, НС, МЗ, НЗОК, останалите български национално-представителни организации и международни пациентски организации.

Има принос в промени в законодателството, след които промени се определят и излъчват от 2010 г. досега представител от национално представителните организации в органите на МЗ и НЗОК, за да се чува гласа на пациентите в РБългария, като се излъчват представители в различни структури на здравеопазването.

Давал е становища и предложения по всички законопроекти, които са обсъждани в Комисията по здравеопазване от 2010 г. досега, както и становища по всички национални здравни стратегии.

Активно участва в „Партньорство за здраве“ на Министерски съвет, в Експертния съвет на „Българската коледа“ под егидата на Президентите на РБългария – Росен Плевнелиев и Румен Радев от 2010 г. досега, в Надзорния съвет на НЗОК, в Акредитацията на лечебни заведения и други.

Тел.: (+359 2) 981 66 69, Мобилен: (+359 887) 46 00 64

E-mail: plamen.taushanov@gmail.com

Анна Григорова Илиева – Зам.председател на Управителния съвет

През 1999 г. завършва магистратура в ИПФ към ТУ - София, специалност „Електроника и автоматика”, а през 2010 г. завършва Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, специалност право. Специалист в областта на медицинските и лекарските грешки, информираното съгласие, информационни технологии, работа на неправителствени организации. Участва в организацията и провеждането на Европейския ден на пациента, съдейства за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с медицинските стандарти. В екипа за водене на дела за лекарски и медицински грешки. Работи в БАЗП от 2013 г. като координатор за София-област.

Тел.: (+359 895) 650 979, Факс: (+359 885) 116 662

E-mail: office@patient.bg

Снежа Бахарова – Член на Управителния съвет на БАЗП

Eдин от учредителите на организацията през 2002 г. Участва в работната група по изработването на закона за здравето 2002-2003 г. Специалист в областта на кардиологията, инвазивната терапия и травматологията. Участва в провеждането на дни на онкологични заболявания, бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, остеопороза, диабет, астма и други заболявания, съвместно с научни дружества и други пациентски организации.

Тел.: (+359 888) 34 09 09

E-mail: info@patient.bg

Весела Цветанова Топалова – Член на Управителния съвет на БАЗП

Работи в БАЗП като координатор от 2005 г. за София-област. Родена на 10.02.1974 г., специалист в областта на интелектуалната собственост, информационни технологии, работа на неправителствени организации. Участва в промоция и превенция на заболявания в областта на онкологията, гинекологията, остеопорозата и белодробните заболявания.

Съдейства за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с алгоритъм на лечение по клинични пътеки, финансирани от НЗОК (2007-2010 г. ), както и постяване въпроса на държавните институции за различни форми на дофинансиране на непълно финансирани и подценени клинични пътеки. (2008 - 2010 г.)

През 2012 организира и участва в национално-представително изследване по информираността на гражданите по правата им като пациенти.

Тел.: (+359) 887 320 562, Факс: (+359 885) 116 662

E-mail: office@patient.bg

Денимир Райчев Минев – Член на Управителния съвет на БАЗП

Специалист в областта на НПО за психосоциална подкрепа на жени и деца, жертви на насилие, насочване към медицински специалисти, държавни и неправителствени организации. Преподавател по английски език. Участва и организира провеждането на Европейския ден на пациента, дни на онкологични, детски болести, сърдечно-съдови и други заболявания, съвместно с научни дружества и други пациентски организации. Организира инициативи, свързани с профилактика на заболяванията и здравословния начин на живот. Областен координатор на БАЗП за Област Плевен от 2012 г.

Тел.: (+359 888) 26 52 42

E-mail: denimir@hotmail.com

Видео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5224

Партньори