Начало

Декларация за защита на личните данни


Декларация за защита на личните данни

Дата на последна промяна: 23.06.2018

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Когато ни пишете чрез формуляр на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 6 месеца за заявки за консултации и 1 година за жалби, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси.

С тази декларация Вие се съгласявате да предоставяте Вашите лични данни или тези на Ваш близък човек за целите на жалби и консултации с БАЗП. Това включва информацията, която предоставяте в момента на изпращане на формуляра на нашия уебсайт, всяка последваща комуникация и предоставена медицинска документация в предвидените срокове. Вашите данни ще бъдат използвани за анализ и становище на конкретния случай. Вие също давате съгласието си Вашите данни да бъдат предоставени на трети лица като лекари, експерти и адвокати, които да могат да участват активно във формирането на нашия отговор и последваща комуникация.

Когато се регистрирате в сайта Patient.BG с профил на БАЗП и на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към нас с препоръки или към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Ако имате повече въпроси, моля, обърнете се към нас: Контакти

Видео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5224

Партньори