Знае ли пациентът кои са точките, относно които лекуващия лекар е длъжен да го уведоми при преглед или операция?

a. Диагноза и характер на заболяването

b. Цели и естество на лечението; алтернативи, резултати и прогнози

c. Потенциални рискове, странични ефекти, болка и други неудобства

d. Благоприятно повлияване; риск при други методи или отказ от лечение

Точки a. и b. 7 гласа. (11.48 %) 11.48 %
Точки c. и d. 0 гласа. (0.00 %) 0.00 %
Длъжен е да информира пациента по всяка една точка 54 гласа. (88.52 %) 88.52 %
Не е длъжен да информира пациента по нито една от 0 гласа. (0.00 %) 0.00 %
Общо гласове: 61