Какво количество храна консумирате на 1 хранене?
до 500гр. 15 гласа. (88.24 %) 88.24 %
до 800 гр. 2 гласа. (11.76 %) 11.76 %
над 800 гр. 0 гласа. (0.00 %) 0.00 %
Общо гласове: 17