Начало

Нови профилактични прегледи ще се поемат от НЗОК


Дата: 2022-03-17 13:00


 Допълнителни профилактични прегледи и изследвания за деца, бременни и възрастни ще бъдат включени в пакета, покриван от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това предвиждат промени в наредба на Министерството на здравеопазването, публикувани за обществено обсъждане.

Нови изследвания за учениците

За децата се предлага във възрастовата група от 7 до 18 години да се правят някои диагностични изследвания, каквито до момента не са включени в обхвата на профилактичните прегледи в училищна възраст. Предлага се на децата на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол.

С включените в проекта изследвания на децата в училищна възраст се цели създаване на възможности за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да даде възможност и за навременното им лечение.

4 вместо 2 ехографски прегледа за бременните.

При бременните жени с проекта се залага провеждане на допълнителни ехографски прегледи. Предлага се за периода на бременността вместо сегашните 2 ехографии жените да имат право на 4 ехографии, покрити от НЗОК. Освен това ще бъде добавено и изследването за фетална морфология с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг. Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С.

За възрастните над 18 години се предлага добавянето на профилактични медико-диагностични изследвания. Това включва изследване през 5 години на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания се цели ранно откриване на заболявания, включително такива на черния дроб и отделителната система.

За жените на възраст от 30 до 50 годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези, с което в ранен стадий има възможност за установяване на евентуални изменения и предприемане на последващи действия за ранно диагностициране на евентуални злокачествени заболявания на млечната жлеза.

За пациентите с установени при профилактичния преглед рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Крон, улцерозен колит, цьолиакия се добавя възможност за провеждане на изследване на фекален калпротектин, с което се цели подобряване на диагностичните възможности при тази група пациенти и преценката за насочването им към съответен специалист и допълнителни изследвания.

С предложения проект се добавя и възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена диагноза Синдром на Търнър. При лицата над 18 години с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните изменения в резултат на заболяването. 

Автор: БАЗП  Източник: mediapool.bg

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5193

Партньори