Начало

Новини

Световен ден за борба с туберкулозата


Дата: 2022-03-24 21:33


 На 24 март 1882 г., д-р Роберт Кох публично представя пред Берлинското физиологично дружество своята забележителна лекция „За туберкулозата”. Този ден се приема за дата на откриването на причинителя на туберкулозата - Mycobacterium tuberculosis.

 

През 1982 г. в чест на 100 години от откритието, Световната здравна организация и Международния съюз срещу туберкулозата и белодробните болести предлагат 24 март да бъде обявен за Световен ден за борба с туберкулозата.

 

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга най-често белите дробове (около 90%). Развиват се и извънбелодробни форми със засягане и на други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, пикочо-полова система и други).

В миналото заболяването е било проблем предимно за населението на бедните страни. Днес туберкулозата е разпространена в почти всички държави по света.

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но все още е една от основните причини за заболеваемост и смъртност по света, главно в страните от Азия и Африка.

ПРИЧИНИТЕЛ НА БОЛЕСТТА

Причинител на болестта е туберкулозната бактерия, която се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Особено дълго се запазва в храчките, отделяни от болните, дори и след тяхното изсъхване. В тъмни, затворени и с лоша вентилация помещения, туберкулозната бактерия може да се запази до 3 г. Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5-10 минути.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ

Най-чест източник на болестта са болните хора от туберкулоза, които отделят туберкулозните бактерии с храчките.

Друг път на заразяване е от болни от туберкулоза животни (главно едър рогат добитък) и техните продукти.

НАЧИНИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ

Проникването на инфекцията най-често става през дихателните пътища. При кашлица, кихане, разговор болният отделя туберкулозните бактерии във въздуха и хората, които се намират в близост, могат да се заразят по въздушно-капков път. Заразяване е възможно и по хранителен път чрез консумация на мляко и/или месо, от болни животни (най-често крави) при недостатъчна температурна обработка.

Не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма се развива заболяване. Практически всеки човек се среща с туберкулозни бактерии, но заболяват малка част от тях. Около 22% от хората, които са били изложени на продължителен контакт с туберкулозната бактерия се заразяват. От тях около 10%, развиват заболяването през даден етап от живота си. Дали човек ще развие заболяването или не, зависи в голяма степен от състоянието на имунната система на организма.

СИМПТОМИ НА ТУБЕРКУЛОЗА

 • Кашлица – тя е характерен симптом, особено когато присъщата за пушачите „тютюнджийска кашлица” се променя;
 • Храчки – особено когато в тях се появи кръв;
 • Повишена температура – продължително температурно състояние;
 • Нощно изпотяване;
 • Болки в гърдите – засилващи се при дишане и кашлица;
 • Отпадналост и безсилие, безапетитие, отслабване на тегло.

Понякога болестта може да протича незабелязано. През този „скрит период” голям брой хора, които живеят, работят, учат или са в контакт с болния могат да бъдат заразени. Установено е, че за една година болен ако не се лекува може да зарази 20 души,.

Туберкулозата е лечимо заболяване чрез медикаменти, режим на живот, придружени с наблюдение от обучен медицински специалист.

ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 • Отказване от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотици;
 • Водене на здравословен начин на живот;
 • Оптимална физическа активност чрез практикуване на вид спорт, туризъм, разходки на открито;
 • Поддържане на естествените съпротивителни сили на организма чрез: здравословно хранене, с балансиран прием на белтъчини, въглехидрати и мазнини (месо, мляко и млечни продукти, риба, пресни плодове и зеленчуци);
 • Консумация на хранителни продукти (месо и мляко), преминали ветеринален и здравен контрол;
 • Добра лична и обществена хигиена;
 • Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от по-горе изброените симптоми на болестта, а също така и при съпътстващи заболявания или прекарани наскоро инфекции.

Основа на профилактиката на туберкулозата е редовно провеждана противотуберкулозна имунизация.

В Република България първата имунизация БЦЖ на новороденото се извършва още на втория ден от раждането в родилния дом. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом, след отрицателна туберкулинова проба. се поставя БЦЖ ваксина На 7–годишна възраст се прави реимунизация срещу туберкулоза на децата с отрицателна туберкулинова проба.

 

 Тази година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март е: „Инвестирайте, за да бъде спряна туберкулозата. Спасете животи.“

В резултат на изпълнението на  Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза в България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 27.9 на 100 хил. население през 2011 г. до 18.5 на 100 хил. души през 2019 г., 12.8 на 100 хил. през 2020 г. и 9.7 на 100 хил. през 2021 г. (по предварителни данни).

 

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2021 г. е 688 (по предварителни данни), спрямо 930 за 2020 г. За сравнение през 2011 г. техният брой е 2 407. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 45-54 г. (21.8%), от 35-44 г. (20.1), над 65 г. (19.6%); от 55-64 г. (18.5%) от 25-34 г. (11%).

 

През 2021 г. са регистрирани 1 785 контактни на болни от туберкулоза лица, като 912 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

 

През последните две години се наблюдава намаляване в броя на случаите на туберкулоза във възрастовата група от 0-17 г. През изминалата година са регистрирани 25 случая на туберкулоза сред деца, което е 3.6% от всички случаи в страната. През 2020 г. 28 деца са диагностицирани с туберкулоза, а през 2011 г. –  227.

 

Независимо от намаляването на заболяемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 20.3, Сливен – 16.4, Пловдив – 14.6, Ямбол – 13.7, София област – 13.4, Велико Търново – 12.2, Благоевград – 12, Русе – 11.8, Стара Загора – 11.6, Силистра – 11.2, Габрово – 10.4, Разград – 10, Ловеч – 9.8.

 

По предварителни данни на програмата 80% от новите болни с белодробна локализация на заболяването с бацилоотделяне, започнали лечение през 2020 г., са завършили успешно лечението си през 2021 г.

 

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

 

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

 

През 2021 г. общо 6 неправителствени организации изпълняват дейности за превенция на туберкулоза сред компактни ромски общности в областите Варна, Добрич, Велико Търново, Видин, Габрово, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора. С нископрагови услуги са достигнати 5 290 лица от уязвимите групи, 1 658 са скринирани за риск от туберкулоза чрез проба Манту на терен, a 500 лица са придружени до лечебно заведение за диагностика, химиопрофилактика или лечение на туберкулоза. На лицата с активна туберкулоза е предложено безплатно лечение.

 

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация в периода 2009-2021 г. е осигурено лечението на 309 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово.

 

По данни на СЗО през 2020 г. в световен мащаб 9,9 млн. са заболелите от  туберкулоза, 1,5 млн. са починали от заболяването, а от 2000 г. досега  са спасени около 66 млн. живота чрез правилна диагностика и лечение.

 

През 2019 г. в Европейския регион на СЗО случаите на туберкулоза са 246 000, 20 000 лица са починали от заболяването, а 70 000 са лицата с мултирезистентна туберкулоза.

 

Туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.

Автор: "БАЗП"  Източник: srzi.bg; mh.government.bg

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5193

Партньори